தொகுப்பு

Posts Tagged ‘கிளி பூ’

“கிளி பூ”


கீழே உள்ள படங்களைப் பார்க்கும் நீங்கள் ஆச்சரியத்தின் விளிம்புக்கே சென்று விடுவீர்கள்.கீழே உள்ள படங்களில் நீங்கள் பார்ப்பது கிளி என்று நினைத்தால் நீங்கள் ஏமாந்து போய்விடுவீர்கள்.

ஆமாம் நண்பர்களே!கீழே உள்ள படங்களில் நீங்கள் பார்ப்பதுஒரு பூவை ஆகும்.கீழே உள்ள பூ தாய்லாந்தில் உள்ளது.இதன் பெயர் என்ன தெரியுமா?!“கிளி பூ”. ஆமாம் கிளி வடிவில் உள்ளதால் அதனை “கிளி பூ” என அழைக்கிறார்கள்.

இந்த பூவை ஏற்றுமதி செய்ய தாய்லாந்து அரசு தடை விதித்துள்ளது. இதனை நீங்கள் பார்க்க மட்டுமே முடியும்.இறைவனின் படைப்பை என்ன என்று சொல்வது!இறைவன் மிகவும் பெரியவன்.

பிரிவுகள்:ALL POSTS, படைப்புக்கள், புகைப்படங்கள் குறிச்சொற்கள்:
%d bloggers like this: