தொகுப்பு

Posts Tagged ‘மீசை’

மீசை வளர்க்க ஆசையா?!


———————————————————————
இன்று தந்தையர் தினம்
தந்தையர் தினம் என்பது தந்தையர்களை கெளரவிப்பதற்காக கொண்டாப்படும் ஒரு நாளாகும். உலகின் 52 நாடுகளில் ஜூன் மாதத்தின் மூன்றாவது ஞாயிற்றுக் கிழமையிலும் வேறுபகுதிகளில் பிற நாட்களிலிலும் இந்த தினம் கொண்டாப்படுகிறது. அன்னையர்களை கெளரவிப்பதற்காக கொண்டாப்படும் அன்னையர் தினத்தை இந்த தினம் முழுமையடையச் செய்கிறது.

பிரிவுகள்:ALL POSTS, புகைப்படங்கள் குறிச்சொற்கள்:,
%d bloggers like this: