தொகுப்பு

Posts Tagged ‘விளம்பரங்கள்’

படைப்பாற்றல் விளம்பரங்கள்


புகைப் பிடிக்க வேண்டாம் என்பதற்கு மிகச் சிறந்த விளம்பரங்கள்


இந்த புகைப்படங்களை பார்த்த பின்பு யாரும் புகைப் பிடிக்க மாட்டார்கள்.அவ்வாறு யாராவது புகைப் பிடிப்பீர்களே ஆனால், நிச்சயம் நீங்கள் மனநல மருத்துவரை சந்திப்பது நல்லது.

மிகச்சிறந்த விளம்பரங்கள்!


A

R

D

E

F

I

H

L

M

P

Q

S

பெப்சி(PEPSI) பழைய விளம்பரங்கள்


 

pepsi1

3

4

6

7

9

pepsi2

pepsi21

pepsi2

பிரிவுகள்:ALL POSTS, புகைப்படங்கள் குறிச்சொற்கள்:,

கொக்க-கோலா(Coca-Cola) பழைய விளம்பரங்கள்


coca-cola11

coca-cola21

coca-cola31

coca-cola41

coca-cola5

coca-cola6

coca-cola7

coca-cola8

coca-cola9

coca-cola10

coca-cola111

coca-cola12

பிரிவுகள்:ALL POSTS, புகைப்படங்கள் குறிச்சொற்கள்:,
%d bloggers like this: